Nyheter

Sidan uppdateras ofta tillsammans med #meddelanden på Discordservern.


2024-05-22

Datorsektionens årsmöte genomfördes. På mötet beslutades det att rollen IT-ansvarig byts ut mot rollerna mjukvaruansvarig och hårdvaruansvarig. Mötet beslutade om en ny styrelse beståendes av:

Mötesprotokollet 📄

2024-03-27

Vårmötet 2024 hölls i T021. Valberedningen bestående av Sverker Ahlborg och Lukas Striem utseddes. Mötesprotokollet 📄

2023-12-13

Vintermötet lyckades genomföras, trots 21 inkomna motioner.
Mötesprotokollet 📄

2023-10-04

Sektionen höstmöte genomfördes. Under mötet beslutades att:


Mötesprotokollet 📄

2023-05-24

Föreningens årsmöte hölls. Under mötet fick föreningen en ny styrelse, bestående av:


Utöver det beslutades det att en städning av lokalen ska hållas. Datum för detta återkommer den nytillträdda styrelsen med på ett senare datum Mötesprotokollet 📄

2023-03-15

Datorsektionens vårmöte 2023 hölls i T022. Mötesprotokollet 📄

2023-01-19

Datorsektionens vintermöte 2023 hölls i T022.Mötesprotokoll 📄

2022-10-12

Datorsektionens höstmöte 2022 genomfördes i salen T022. Mötesprotokoll 📄
Sammanfattning av beslut:

2022-10-06

Datorsektionens höstmöte 2022 börjar den 12:e oktober 15:00.

2022-05-06

Datorsektionens årsmöte 2022 ska hållas i aulan! Mötet börjar den 18:e maj 16:00. Mötets dagordning

2022-04-28

Efter ett längre uppehåll uppdateras nyheterna på webbsidan (här) på nytt.

2022-04-20

På grund av problem med anordning har Berzanparty blivit framflyttad till hösten.

2022-03-16

Datorsektionens vårmöte 2022 genomfördes i salen A005. Mötesprotokoll 📄.
Sammanfattning av beslut:

2021-12-01

Datorsektionens vintermöte och extraårsmöte 2021 genomfördes på plats och på Discordservern. Mötesprotokoll 📄
Följande beslut fastslogs:

2021-11-25

Datorsektionens vintermöte och extraårsmöte 2021 ska hållas från 15:00 på onsdagen den 1:a december 2021. Möteskallelsen skickades officiellt den 8:e november på Discordservern. Mötets dagordning:

2021-10-06

Datorsektionens höstmöte 2021 genomfördes. Mötesprotokoll 📄
Följande beslut fastslogs:

2021-09-17

Datumet och tid för höstmötet har beslutats vara den 6:e oktober 15:30. Länk till motioneringsformuläret. Mötets dagordning:

2021-08-24 (2)

Stadgarna är nu uppdaterade enligt årsmötet 2021. De publicerades även på sidan för stadgar.

2021-08-24 (1)

Jubel i sektionens lokal när antalet registrerade medlemmar nådde 69 🎉

2021-06-09

Datorsektionens årsmöte 2021 genomfördes. Mötesprotokoll 📄
Följande beslut fastslogs:

2021-06-03

Styrelsen har beslutat att årsmötet den 9:e juni ska hållas både på plats och på Discordservern.

2021-04-27

På grund av aktuella stölder av sektionens varor och kontanter har styrelsen beslutat att implementera kodlås till kylskåpet.

2021-04-23

Mötekallelse till Årsmöte 2021: årsmötet kommer att hållas onsdagen den 9:e juni. Det är inte bestämt ifall mötet ska hållas i skolan eller på Discord.

2021-04-21

Sektmenyn är nu uppdaterad med höjt pris (1-2 kr) för icke-medlemmar.

2021-04-01

Vårmötet genomfördes på Discordservern. Mötesprotokoll 📄
En sammanfattning över beslut som fastställdes under mötet:

2021-03-13

Vårmötet 2021 hålls på Sektens Discordserver den 1:a april 16:40.

2021-02-23

Sektens webbsida är publicerad!

2020-11-17

Sekten har nu 50 registrerade medlemmar 🎉