Länkar

Styrelsens mejl: [email protected]
Sektens gamla webbsida
Sektens Instagram
Berzans Elevkår
Datasektionen är INTE en sektion under Elevkåren men vi samarbetar med dem.
Skolschema
Bra att ha koll på innan man drar till Sekten
Internet connection
Källkoden